Ez a válogatás kibővítése és folytatása a 2001 júliusa óta működő Várak Magyarországon című honlapnak. Feldolgozásunk során igyekszünk megjeleníteni a történelmi Magyarország minél több honfoglalás után épült várának, erődtemplomának képeit és leírását.
Az összeállításhoz mellékelt várlisták részben azonosak a később, Dr. Dénes József szerkesztésében nyomtatott formában megjelenő várlexikon címszavaival. A feltöltések során sok olyan várhoz is hozzákapcsolunk alaprajzot, metszetet vagy rövid leírást, ahol még nem jártunk, vagy - bár ott voltunk - de nehezen, vagy egyáltalán nem fényképezhető. Az ilyen, kivonatos információval ellátott várakat ikonnal jelöltük meg. Ezek a bemutatások csak a kerersőrendszer listáiról érhetőek el.
A fényképekkel is bemutatott várakat ikon jelöli. Ezek a főoldal választótérképéről és a listákról egyaránt elérhetőek.
Földvárak, Árpád-kori kisvárak és megerõsített templomok bemutatásakor nem törekedtünk teljességre, csak a legszebb példákat ismertetjük. Sándorfi György "Árpád-kori kisvár" terminológiája helyett Dénes József a "preklasszikus középkori vár" meghatározást használja, Feld Isván a "kisvár" kifejezést elhibázottnak tartja. A templomvárak, templomerõdök esetében sokszor nehéz eldönteni, hogy a körítõ falak valóban hadi céllal épültek-e, vagy csak egyszerû cinteremfalról (a templom körüli temetõt övezõ falról ) van szó. Az egyes fallal kerített templomok erõdített voltának megítélésében a különbözõ szerzõk gyakran egymásnak ellentmondó véleményeket közölnek. Ezért ezt a témakört tágan kezelve, a feldolgozás során azokkal a templomokkal foglalkozunk amelyeket bármely szerzõ erõdítettként említ - közölve az esetleges ellenvéleményt - és a körítõ falnak a felszínen látható nyomai vannak.
Várkastélyok esetében csak azok az épületek kerültek szóba, ahol a védelmi célú építkezés nyomai még felismerhetõek.
A gyûjteménybe nem vettük fel a díszítõ céllal épült művárakat és mûromokat.
A területi felosztásnál az 1913-as vármegye rendszert vettük figyelembe. Az 1913-as határokon kívül eső területekről is bemutatunk néhány, történelmünkkel kapcsolatban levő várat. A mai Magyarországon kívül eső nagyobb területi egységek esetében a ma legáltalánosabban ismert elnevezést használtuk. A kisebb tájegységek elnevezéseit nem tüntettük fel.
A honlap "Történelmi Magyarország Várai" címe nem irredenta törekvéseket takar, hanem egy bonyolultabban hangzó "Várak és egyéb erődítmények a középkori és újkori Magyarországon" cím rövidítése. Azt szeretnénk, hogy a várakkal, erődtemplomokkal kapcsolatos ismeretek bővítésével is javuljon az évszázadok óta együtt és egymás mellett élő népek közti megértés, hiszen közös múltunk emlékeiről van szó, melyeket a mai politikai beosztástól függetlenül ajánlunk mindenki figyelmébe.
A felhasznált térképszelvények, alaprajzok és rekonstrukciós rajzok forrásának helyét, kiadójuk logójával, vagy a szerzõ nevének feltüntetésével jelöltük.
Amelyik várromról nem sikerült alaprajzot szerezni, ott a felszínen látható maradványokat a helyszínen készült vázlat alapján ábrázoljuk. Ezek a vázlatok természetesen nem pótolják a régészek által készített pontos felmérési rajzokat (nem is ez a céljuk) , de segítenek a fényképek készítési helyét beazonosítani. A vázlatokon nem kíséreltük meg a vár alaprajzának rekonstruálását, csak a látható maradványok feltüntetésére szorítkoztunk. Sajnos sok várrom esetében olyan csekélyek a felszíni maradványok, hogy még vázlat készítésére sem volt lehetõség.
A legtöbb várnál feltüntettük a maradványok pontos földrajzi koordinátáit (GPS alapján), ami sok esetben jelentõs segítséget nyújthat a romok megtalálásához.
Ez a honlaprendszer azzal a céllal készült, hogy az érdeklõdõk részére minél több alapinformációt nyújtson egy-egy vár megismeréséhez és egyúttal segítse a teljes magyar várkataszter megalkotását. Vállalkozásunk nonprofit jellegû, ezért kérjük, hogy különösen a térképszelvényeket, a közölt cikkeket, tanulmányokat, alaprajzokat és rekonstrukciós rajzokat ne másolják és ne használják fel.
A felhasznált forrásmunkák jegyzékét külön linkkel elérhetõen közöljük . A kékkel jelzett rövidebb munkák szkennelt változata elolvasható.
A fényképek és rajzok tanulmányozása, de még a könyvek sem pótolják a helyszíni látogatást. Ott mindig több érdekes részletet lehet látni, mint akár a legszebb képen.
A megadott e-mail címen szívesen látjuk a javító szándékú véleményeket, pontosításokat és a közölteknél jobb rajzokat, fényképeket.

Ez a weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A jogok bármilyen megsértése a törvényes következményeket vonja maga után.


Vissza