A Babócsai Nárciszos-Basakert Árpád- és középkori településtörténete a régészeti kutatások alapján
A Balatonfüred-temetői templomrom feltárása és helyreállítása
A Balaton környékének műemlékei /Budapest, 1993/
A Balatonszentgyörgyi Csillagvár /1960/
A Balaton-környék műemlékei /Budapest, 1958/
A barcsi török palánkvár
A bástyás rendszerek kialakulása és fejlődése
A bástyás rendszerek kialakulása és fejlődése 2.
A bástyás rendszerek kialakülása és fejlődése 1.
A bátaszéki török palánk kerámiája
A bátmonostori ásatások
A beregszentmiklósi várkastély élettörténete
A Bécsi Hadilevértár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke. (Szeged, 1929)
Ablakok Horvátország XIII-XV. századi váraiban
A boldogkői vár a 17. századi inventáriumok tükrében
A boldogkői vát helyzete 1300-tól 1342-ig
A Boli hegy Petrozsény mellett
A borsodi földvár
A borsodi földvár sánca
A borsodi ispánsági vár
A bozsoki Sibrik-kastély
A Börzsöny hegység őskori és középkori várai /Budapest, 1979/
A böszörményi erődítés és kastély
A budai palota északi bejárata
A budai vár feltárása /Budapest, 1966/
A Bujáki vár /Budapest, 1959/
A Büdi család vámosatyai vára
A bükkaljai Leányvár és Halomvár. Várak vagy szakrális földépítmények ?
A castellumtól a kastélyig
A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből /Budapest, 2006/
A Citadella /Budapest, 1963/
A császárváros védelmében - a Győri kapitányság története 1526-1598 /Győr, 1999/
A cseszneki vár 2005. évi kutatása
A cseszneki vár 2006.évi kutatása
A csobánci vár 2007. évi kutatása
A csobánci vár 2007-2008. évi régészeti kutatása
A csorbakői vár története 1648-ig
A csókakői vár 2007. évi ásatása
A csővári vár
Adalékok a budai királyi várban álló Zsigmond-palota homlokzat rekonstrukciójához
Adalékok a keszthelyi ferences kolostor korai építéstörténetéhez
Adatok a budai palota Zsigmond-kori kapuihoz
Adatok a dél-bükki Odorvár történetéhez /Szolnok-Tiszaföldvár, 1994/
Adatok a Gömör megyei várak középkori történetéhez
Adatok a középkori Ete mezőváros településtörténetéhez
Adatok a magyarországi barokk kastélyépítés kezdeteihez: a köpcsényi kastély
Adatok a nagyfejedelemség kori kelet-magyarországi védelmi rendszer ismeretéhez /Székelyudvarhely, 2000/
Adatok a nagyvázsonyi vár 1954-1960 között végzett régészeti kutatásához
Adatok a siroki vár építéstörténetéhez
Adatok a soproni "vörös sánc" kiégésének rekonstruálásához
Adatok Márévár építéstörténetéhez
Adattár a X-XVII. Századi alföldi várakról, várkastélyokról és erődítményekről
A devecseri kastély kutatása
A diósgyőri vár
A diósgyőri vár építéstörténetének kérdései
A Diósgyőri vár feltárása
A Diósgyőri vár rekonstrukciós és kutatási programja
A diósgyőri vár /Budapest, 1961/
A Diósgyőri vár /Budapest, 1971/
A dobozi Sámson vár
A domborzat és a folyómeder-vándorlás szerepe Győr római kori és középkori településszerkezetének alakulásában
Adony a történelemben /Adony, 1996/
A döbröntei vár kutatása
A döröskei "Kastély"
A Duna menti oszmán-török palánkvárak jellegzetességei
A Dunapataj és Solt közötti terület késő középkori településhálózatának változása
A Dunántúl településtörténete VII. /Veszprém, 1989/
A Dunántúl várépítésének korszakai, 10-17. század
A felsővadászi Rákóczi-kastély
A felsőzempléni várakról
A földvárkutatás jelenlegi helyzete, a Borsodi földvár
A füzéri vár az újabb kutatások tükrében
A füzéri vár /Miskolc 2000/
A füzéri vár /Miskolc, 1980/
A füzérradványi kastély a 17. században
A Galyaság a harmadik évezred küszöbén /Pilisszentiván, 2000/
A gesztesi vár építéstörténete
A gesztesi vár helyreállítása
A golopi késő reneszánsz kastély
A Gödöllői dombvidék várai
A Gönci Amadé vár
A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004)
A gyöngyöspatai vár ásatásai
A győri ispáni vár
A győri püspökvár
A gyugyi templom régészeti-műemléki kutatásának eredményei
A gyulai külső vár 2004. évi ásatása
A gyulai vár a középkorban
A hadászati-védelmi objektumok rendszere és történeti rétegezettsége a Gyimesi-szorosban
A hadviselés művészete II. , a magyar államalapítástól a mohácsi vészig /Budapest, 2001/
A hajdúsági erődtemplomok kérdései
A három Pécsely története /1993/
A hegyhátszentmártoni Ivánczy-kastély története a 15-16- században
A helyreállított budai vár /Budapest, 1980/
A hédervári kastély helyreállítása
A hédervári vár
A Himfyek vára Döbröntén
A hollókői vár kutatási eredményei
A homoródalmási "Orbán Balázs" barlang
A homoróddaróci erődtemplom
A honfoglaláskor írott forrásai /Budapest, 1996/
A hódmezővásárhely-ótemplomi kerámiaegyüttes középkori és néprajzi kapcsolatai
A hódoltság régészeti kutatása /Budapest, 2002/
A Jakab-hegyi pálos kolostor
A jáki földesúri lakóhely
A jánosházi középkori udvarház
A Jeni-palánk török kiserőd
A Jeruzsálemi Szent János Lovagrend Magyarországon I-II /Budapest, 1925-28/
A johanniták a középkori Magyarországon a 14. század végéig
A johanniták és a korai magyar vártípus
A kanizsai vár építési idejének és topográfiájának kérdései
A kanizsai vár építési korszakainak kérdései
A Kanizsa környéki végházak helyzete a vár 1594-96 közötti protokollumai tükrében
A kapui vár
A kassai citadella
A Katonai Határőrvidékek térképezéseaz I. és II. katonai felmérés idején
A kácsi középkori lakótorony
A kállói vár szerepe a török elleni küzdelemben és Szabolcs megye lakóinak az életében
A keleméri Mohosvár. Egy 13-14. században használt vár kutatásának lehetőségei
A Keleti- és Déli-Kárpátok külső ívének magyar várai és erődítményei a X-XIV. században
A Kemléki hegység várai /Keresőszó: Nagykemlék, Kiskemlék, Reka, Csányó, Gornjarijeka/
A kereki Fehérkő vár történtete /Kaposvár, 1967/
A kerek védművek fejlődése a XV - XVI. században
A keszthelyi végvár építéstörténete /XVI-XVII. század//Pécs 2002/
A keszthelyi végvár megerődítésének történetéhez
A kékedi kastély 17-19. századi építéstörténetéhez
A kéméndi vár
A készülő Magyar Várlexikon bemutatása
A két Litva vára
A két Rákóczi György fejedelem görgényi építkezései
A két szandai vár
A kisnánai vár feltárása
A kisselyki templom és templomerőd
A kisvárdai vár
A kisvárdai vár inventáriumai (Kisvárda, 2008)
A kisvárdai vár története / Debrecen-Szikgát, 2004 /
A komáromi erődrendszer elemei a Duna jobb partján
A komáromi erődrendszer kartográfiai ábrázolásai a Hadtörténelmi Térképtárban
A komáromi erődrendszer műemléki szemmel
A korai Erdély (895-1324) (Szeged, 2002)
A korai magyar megyeszékhelyek régészeti kutatásának vitás kérdései
A kora középkori kelet-erdélyi mészhabarcskötésű várak kérdéséhez
A kordun hegység déli részén található várak áttekintése és Cetin vár romjai /keresőszó: Plaski, Zrínyi torony, Licska Jeszenica, Drezsnik, Terzsác, Furján, Kremen, /
A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században
A köpcsényi "Tower"
A körmendi Batthyány-kastély
A körmendi Battyhyány kastély főépületének története az eddigi kutatások tükrében
A körmendi várkastély átépítése a 17.század közepén
A középkori budai királyi palota fő építési korszakainak alaprajzi rekonstrukciója.I
A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez /keresőszó: Sajónémeti, Zagyvaróna, Neszmély, Várgesztes, Szögliget-Óvár, Füzér-Őrhegy, Csókakő-Sánci-dűlő/
A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája /Budapest, 1992/ /keresőszó: Nagygalambfalva, Nagysolymos - Ásvár, Siménfalva - Várhegy/
A középkori Kőszeg /Kőszeg, 2001/
A középkori Magyarország kastélyai
A középkori Segesd város és megye története, régészeti kutatása /Kaposvár, 1998/
A középkori Temesvár
A középkori templomok keletkezéséről
A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei /Bukarest, 1981/
A középkori Udvarhelyszék várai 1.
A középkori Udvarhelyszék várai 2.
A középkori Vasvár /Vasvár, 1992/
A középkori várak feldolgozásának néhány elvi kérdése
A kőszegi Jurisich-vár /Budapest, 1964/
A kőszegi városmodell és Közép-Európa XIII. századi újrafelosztása
A Krími Kánság hadserege táborai és sáncolásai a Kárpát medencében 1683-1684-ben
A Kudzsiri-havasok dák várai
A lebontott kőszegi Halász-kapu (Fürdős-torony) története
A likai térség (tájegység) várai /keresőszó: Udbina, Korbav, Komics, Perusics, Simsanova, Prozor, Berlog, Brlog, Otocsác,
Alpár bronzkori és Árpád-kori vára
Alsó-Tátika középkori vára
A magyargyerőmonostori madárleány temploma
A magyarországi földvárkutatás története
A magyarországi török végvárak fenntartásának és ellátásának néhány kérdése
A magyarországi várak történeti fejlődése /Budapest, 1912/
A magyarországi végvárak adattára
A magyarországi végvárak építési szervezete a XVI.- XVII. században /Eger, 1997/
A magyaróvári erődrendszer rekonstrukciója
A magyar várépítészet korai szakaszáról, irodalmi adatok és terepbejárások alapján
A Margit-szigeti domonkos apácakolostor
A markazi vár
A marosillyei Veres-bástya /Kolozsvár, 2004/
A mátraderecskei Kanázsvár és az éllel ellátott henger alakú tornyok
A mátraszőlősi "kisvár"
A Mátra-hegység Árpád-kori várai
A mecseknádasdi Szent István-templom kutatása
A mihályi kastély kutatása és helyreállítása
A moldvai ősibb csángók /Székelyudvarhely 1999/
A monoki kiskastély inventáriumai
A monoki reneszánsz kastély
A morvaországi várak fejlődéstörténeti vázlata
A motték kérdése Magyarországon
A munkácsi vár a XVII. század közepén
Amuraközi régió kettős katonai szerepe a 17. században
A nagydisznódi ágost. ev. templom
A nagykereki kastély.
A Nagy Lajos-kori királyi kápolna kérdéséhez
A Nagyszeben környéki erődtemplomok.
A nagyvázsonyi vár
A nándorfehérvári diadal, 1456
A neszmélyi templom
A Német Lovagrend barcasági várai
A Német Lovagrend és Magyarország
A Német Lovagrend nagyszebeni pénzverő tevékenysége (1430-1431)
A Nógrádi várak /Budapest, 1986/
A nógrádsápi r.k. templom feltárása
A nyitrai vár szerepe a magyar történelemben a 13. századig
A nyitra-bajnai elpusztult várról
A nyírbátori Báthori rezidencia műemléki helyreállítást megelőző régészeti kutatásának 2005. évi eredményei a várkutatás tekintetében
A nyírbátori műemlék magtár kutatási eredményei
A nyírkarászi Árpád-kori vár régészeti kutatása
A nyugati határvidék korai sáncvárairól, különös tekintettel Sopronra
A nyugat-Magyarországi végvárak 1683 nyarán
A pákai "Várhelyi domb" területén végzett kutatásokról
A pesti későközépkori városfal kutatása
A pécsi barbakán. Adalékok a pécsi várkapuk történetéhez
A pécsi püspökvár /1999/
A pécsváradi apátság ásatása
A pilismaróti erődítmény kutatása
A pocsaji Rákóczi-udvarház
A Pozsegai völgység várai és kastélyai II. /Keresőszó: Kővár, Kamengrad, Velika, Orjava, Sztrazsemlye, Pogányvár, Blacko, Pleternice, Pleternica, Kisdárnóc, Gotó, Trenkfalva, Pozsega/
A Pozsegai völgység várai és kastélyai I /Keresőszó: Pozsega, Pozsegaszentpéter, Kaptolski grad, Kaptol, Dolac, Hegyesd, Vrhovci, Magasvár, Viskovac, Rudina/
A przemysli erődrendszer 1.
A przemysli erődrendszer 2.
Arad és Temes megye középkori erődítményei
Aranyos-völgyi kalauz /Kolozsvár, 2006/
Archaologische und Baugeschichtliche forschungen in der repser gegend (Viscri-deutschweisskirch) /keresőszó: Szászfehéregyháza/
Archeometriai kutatószelvény a soproni vörös sáncban
Architectura dacilor (Kolozsvár, 1983) /Keresőszó: dák várak/
A regéci vár és környéke /Bükki Nemzeti Park, 1992/
A regéci vár kutatásának eddigi eredményei
A regéci vár tisztviselői és lakóinak élete a 17. század első felében
A Rezi vár históriája /Rezi, 2000/
A régészeti kutatások jelentősége a sárospataki vár építéstörténetének felderítésében
A régi Glinai járás várai és erődítései /Zágráb, 1987/
A Rika-erdei kora középkori erődítmények 1999. évi régészeti kutatása
A ripa Pannonica Magyarországon /Budapest 2000/
A római limes Magyarországon és Európában
Arx Sárvár
A Salamonvári család és a Salomvári római katolikus templom
A Sály-latori nemzetségfői központ kutatása
A sámsonházai Fejérkő régészeti kutatása (2004-2005)
A sárospataki castellum kutatása
A sárospataki Rákóczi-vár
A sárvái földvárról /keresőszó: Sajósárvár/
A sárvári vár védelmi rendszere a legújabb kutatások alapján
A sárvári vár /Budapest, 1957/
A semptei vár kutatása
Asezarea de la Albesti-Sighisoara. Elemente inedite in cultura materiala din sec. IX-X. /keresőszó: Albesti, Fehéregyháza/
Asezari fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII) /Cluj-Napoca, 2005)
A siklósi vár
A siklósi vár /Budapest, 1958/
A solymári középkori vár
A solymári vár 2001. évi ásatása
A solymári vár 2006. évi ásatása
A soproni belváros "vörös sánca" kutatásának eredményei
A soproni vár
A soproni "várárok menti Boldogasszony-templom" köveiből épített bástya
A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között
A szabadbattyáni Csíkvár (Kula-torony)
A szegedi vár kerámiaanyaga a török korban
A szegedi vár története
A szekszárdi vár az írott források és az eddigi ásatások alapján
A szendrőládi romról
A szentgotthárdi török kori palánk kutatásáról
A Szent Sír Kanonokrend Magyarországon
A szerencsi vár története, hadi és műleírása /Budapest, 1917/
A székelyföldi gyepük történeti földrajzi adataiból
A székelyföldi várak /2003/
A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (Pest, 1868-1873)
A székelyhídi vár és református templom
A székelyudvarhelyi Csonkavár
A székesfehérvári korai és későbbi királyi vár, illetve palota
A Szigetköz gyöngyszeme: Hédervár
A szigetvári vár helyreállítása
A szigetvári vár ma
A szigligeti Óvár
A szigligeti Óvár szondázó kutatásának eredményei
A szigligeti vár
A szigligeti vár ásatása 1992-2000
A szigligeti vár helyreállítása
A szigligeti vár kutatásának tíz éve
A szigligetivár kutatásának tíz éve
A szigligeti vár kutatásának tíz éve..
A szikszói ref. templom.
A szlovákiai égetett sáncok kérdéséhez
A szombathelyi kerek-vár
A szuhogy-csorbakői vár kutatása
A tamási vár története
A tari erődített templom és udvarház
A tari késő-középkori udvarház
A tari /Nógrád m./ r. k. templom helyreállítása
A tatai vár virtuális rekonstrukciója
A tatai vár /Budapest, 1956/
A tárkányi vár históriája /Felsőtárkány, 2005/
A Tátika vár históriája. A Gersei Pethő család és tátikai váruradalmuk története. /Zalaszántó, 2002/
A temesközi-szörénységi végvárvidék funkcióváltozásai (1365-1718)
A temesváraljai /duplaji/ Grad-cetate nevű földvárról /Krassóvár/
A temesvári vár helye és szerepe a Délvidék védelmi rendszerében
A templomosok Magyarországon
A Templomosok, a Johanniták és a Szentsír lovagok horvátországi rendházai és birtokai / Posjedi i sjedista Templara, Ivanovaca i Sepulkralaca u Hrvatskoj//Zagreb, 1984/
A tihanyi vár három alaprajza.
A tihanyi vár 1982. évi feltárása.
Atlas der siebenbürgisch-sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen /Hermannstadt 2002/ /keresőszó: Az erdélyi szász templomvárak és falusi templomok atlasza/
A tokaji vár története, hadi és műleírása /Sátoraljaújhely, 1914 /
A Tolna megyei Dombó vára
A Tolna megyei nyéki vár /Felsőnyék-Várhegy/
A török hadsereg lőporellátása a 16-17. századi magyarországi hadjáratokban
A török hódoltság várai és várkatonasága I-III (Budapest, 2007)
A török palánkok kutatásának újabb eredményei Fejér megyében
A török végvárrendszer Északkelet-Magyarországon /Heves, Külső-Szolnok, Borsod vármegyék és a Jászság/
A Történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914 /Pécs, 2003/
A történeti Abaúj-Torna megye várai /az őskortól a kuruc korig/ II.
A történeti Borsod megye várai az őskortól a kuruc korig /Miskolc, 1992/
A történeti Torna megye településtopográfiája /Perkupa-Miskolc, 2006/
A túróci várhelyek és Szklabina
Atya vára a Duna felett
A vajai Vay-kastély
A vajai Vay-kastély
A vasvári ispáni sáncvár
A vasvári ispáni vár helye
A vasvári sánc ásatása 1985 márciusában
A várak és települések kapcsolata a 13. századi Magyarországon
A várak jelentősége és a császári seregek osztromtechnikája a felszabadító háborúban
A várak szerepének változása a középkori Nógrád megyében.
A várépítés kezdetei Kelet-Szlovákiában
A várépítés kezdetei Kelet-Szlovákiában
A várépítészet kezdetei Zala megyében
A várépítés /Budapest, 1907/
A várgesztesi "Kisvár" 2005. évi ásatása
A várharc /Budapest, 1874/
A várinventáriumok és jelentőségük a törökellenes védelmi rendszer történeti kutatásában
A várkapitányok ellenőrzésének igénye és gyakorlata a végvárak kora újkori igazgatásában
A várkutatás, mint történelmi diszciplína
A várpalotai 14. századi "palota"
A verseci várról
A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén 1541-1566
A végvári rendszer kiépítése Magyarországon /Szeged, 1971/
A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-Magyarországon
A Vértes hegység középkori várai
A visegádi vár és királyi palota a 14-15. században
A visegrádi alsóvár lakótornyának építéstörténete
A visegrádi lakótorony helyreállítása
A vörös barátok: hiedelmek és legendák a Templomos Lovagrendről Magyarországon a 18.század közepéig
A vörös sáncok keletkezése
A vörös sáncok kiégett kőzetanyagának tájékoztató ásvány-kőzettani vizsgálata
A vurpódi, veresmarti, szászujfalvi és szenterzsébeti templom
A XIX - XX. századi tábori erődítések a Kárpát-medencében /Budapest, 2004/
A XVI. sz.-i várépítés Magyarországon /1932/
Aynard várának egykori helye
Aynard várának tanulságai az Árpád-kori várak vitájában
Az abaújvári földvár sánca
A Zagyvafői vár
A zagyvafői vár kutatása
A zalacsányi törökkori várak
A zalai végvárrendszer a 16-17. században
Az alczinai, holczmányi, oltszakadáti és feleki románkori templomok
Az alsórákosi Tepő-vára
Az al-dunai végvárrendszer Zsigmond király korában
Az aradi vár története /Budapest, 1998/
Az aradi vár védelmi rendszere
Az ágyú históriája /Budapest, 1955/
Az Árpádok korai várai /Debrecen, 1998/
Az Árpád-kori Esztergom
Az Árpád-kori kisvárak kérdései, Vas, Sopron és Moson megye várai
Az Árpád-kori várak kutatásának legújabb eredményei
Az Árpád-vonal. A magyar királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban 1940-1944 (Budapest, 2002)
Az egervári vár építéstörténete
Az egervári várkastély 1961-65 évi helyreállításáról
Az egri várbeli késő középkori püspöki palota
Az egri vár históriája /Budapest, 2002/
Az egri vár /Budapest, 1958/
Az egykori Kászonszék régészete, a kászoni székelyek letelepülése és eredete (Cluj-Kolozsvár, 1938) /keresőszó: Szetyevár/
Az elátkozott Buda, Buda aranykora /Budapest, 1982/
Az első híd a Tiszán
Az Erdélyi Hadjárat orosz szemmel 1849 (Budapest, 1999)
Az erdélyi katonai határőrvidék létesítésének néhány kérdése
Az épület, mely soha nem volt kastély /Szegvár/
Az érdi Kutyavár
Az ispánsági várak kérdéséhez
Az ispotályos és lovagrendek helye a középkori magyarországi szerzetességen belül
Az I. István-kori ispáni központok kutatásának eredményei és feladatai
Az Ojtozi-szorosi Rákóczi-vár 2004. évi régészeti kutatása
Az Olttól a Küküllőig /erdélyi szász erődtemplomok/ /Budapest, 1990/
Az oszmán birodalom hanyatlásának belső okai
Az ozorai várkastély 2008. évi régészeti kutatása
Az Ónodi vár korai építkezései
Az ónodi vár régészeti kutatása 1985-89.
Az örökség hagyományozása.Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 /Budapest, 2000/
Az öt Dörgicse öt románkori temploma 2.
Az ötvöskónyi Báthori várkastély
Az őrimogyorósdi és a tótfalusi kastély a török elleni védelemben
A zsennyei Sennyei-Bezerédi kastély és kutatása
Az 1529-es török hadjárat stratégiai problémái
Az 1702. évi magyarországi várrombolások
Az 1702.évi magyarországi várrombolások (tervezet és valóság)
Az (újra) helyreállított gyulai vár
A 13. századi kisvárak régészeti kutatása Budapest területén
A 13. századi várak az eddigi kutatásokban
A 15. századi castrum mint kutatási probléma
A 15. századi vár, mint művészettörténeti probléma
A "Nagyságos fejedelem" szülőhelye: Borsi reneszánsz kastélya
Ágasvár, Óvár, Cserteri vár - a nyugati Mátra három középkori vára
Álom és valóság: Ung vára
Árpád-kori forrásadatok a Kőszeg-környéki várakról
Árpád-kori földvár Mende-Leányváron
Árpád-kori földvár Váchartyán-Várhegyen
Árpád-kori nemesi várak Rum és Kám határában
Árpád-kori sáncvár a bácsai Szent Vid dombon
Árpád-kori sáncvár a Muzsla-tetőn
Árpád-kori váraink kérdése
Árpád-kori várak a Mátra déli oldalán
Árpád-kori várak Dél-Erdély határán 1.
Árpád-kori várak Dél-Erdély határán 2.
Árpád-kori várak Dél-Erdély határán 3.
Árpád-kori vár Gór-Kápolna-dombon
Árpád-kori vár, lakótorony és védmű Kőszegen
Árpád-kori /XII-XIV.századi/ kisvárak Magyarországon
Ásatás az abaújvári földvárban
Ásatás Márianosztra-Biberváron
Babócsa története /1040-1990/. Tanulmányok a község történetéből.
Babócsa-Nárciszos. Török hódoltság kori települések régészeti emlékei
Bajcsa
Bajcsa vára /egy rövid életű vár Kanizsa határában/
Balatoni várak hiteles rajzai 1651-ből
Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építészetben
Banatul montan in evul mediv. /1998/
Baráti megjegyzések és kiegészítések Németh Péter írásához /1994/
Barlangváras barangolások Erdélyben
Bastioni kontinentalne Hrvatske Bástyák a kontinentális Horvátország területén /ford.: Szatanek J.//Zágráb 2000/
Bálványosvár és a nagypolitika (1456-1463)
Bátorkő vára
Befestige Anlagen aus dem 11.-17. Jh. in den ebenen Teilen der Slowakei
Bene vára a Mátrában
Bene, Hatvan /Eger, 1911/
Bereg vármegye /Budapest-Beregszász, 1996/
Beszterec-Vársziget
Bethlen Miklós önéletírása /Bukarest, 1970./ /keresőszó: Kisgalgóc, Bethlenszentmiklós/
Bibliografia fortificaţiilor medievale şi premiderne din Transilvania şi Banat /Resita, 1996/
Bikfalva múltja és jelene (Sepsiszentgyörgy, 2004)
Boksánbányáról és a Boksáni várról dióhéjban (kézirat, Resicabánya, 2001)
Boldogkő alsóvár 2003
Boldogkő várának régészeti feltárása és helyreállítása
Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig /Budapest-Miskolc, 2007/
Bosznia és Hercegovina középkori várai, erősségei, török-kori tornyai, udvarházai
Bottyán-sáncok a Duna mentében
Bóna István: Az Árpádok korai várairól /recenzió/
Böszörmény óvárosa
Buda katonai helyzete a hanyatló Oszmán birodalomban és védelmének körülményei az 1686-os ostrom során /első rész/ /befejező rész/
Budapest története I /Budapest, 1973/
Budapest XXIII. Soroksár Haraszti út 42. Gyártelep
Burebista és kora /Bukarest, 1980/ /keresőszó: dák várak Erdélyben, Sarmizegetusa/
Burgen des Deutschen Mittelalterers /Augsburg, 1996/
Burgen im Österreichisch-Ungarischen Grenzraum /Eisenstadt, 1990/
Burgenland. Várvidék.Történelmi útikalauz. Harmadik, javított kiadás. /Lakitelek, 1999/
Burgen und Felsen im mittelalterlichen Siebenbürgen
Burgen und Festungen in den Passen der Südkarpaten /Keresőszó: Dél Erdély, Dél Kárpátok szorosai/
Burgen und Schlősser Burgenland /Wien, 1972/
Bús düledékeiden. Kárpátalja vár- és kastélykalauza (Budapest, 2008)
Cadrul natural al fortificatiilor medievale de la Cheud /keresőszó: Kőd/
Castelarea Carpatica, fortificatii si cetati din Transilvania si teritoriile invecinate (sec. XIII-XIV) /Cluj-Napoca, 2005/ (keresőszó: erdélyi várak)
Castellumok a késő-középkori Magyarországon
Castles of Britain /London, 1992/
Castles: their construction and history /New York, 1985/
Castrum Bene 1989. Várak a 13. században /Gyöngyös, 1990/
Castrum Bene 6 Burg und Stadt, Praha 1999
Castrum Bene 7 Burgen und Siedlungsstruktur, Nitra 2004
Castrumok Mosonmagyaróvár területén
Castrum Supron. Sopron vára az Árpád-korban /Sopron, 2002/
Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus magyarországi történetéhez
Castrum 2005/2 (Budapest 2005)
Castrum, A Castum Bene Egyesület Hírlevele 2005/1, Budapest 2005
Castrun Bene 6. Burg und Stadt, Praha 1999
Cercetari arheologice in Depresiunea Oravita /keresőszó: Petrilova/
Cercetarile arheologice de la Carasova-Grad (com. Carasova, jud. Caras-Severin). Campaniile arheologice din 1998, 2000 si 2001
Cercetarile Arheologice de la Voivozi. Contributii la istoria Bihorului in secolele Xii-XV
Cetatea dacica de la Capilna (Bucuresti, 1989) /Keresőszó: Sebeskápolna/
Cetatea de la Tabla Butii (com. Cerasu, jud.Prahova) - campaniile arheologice 1995 - 1996, 1998
Cetatea feudala de pe Piatra Craivii
Cetatea feudala timpurie de la Sirioara /keresőszó: Sajósárvár/
Cetatea medievala de la Cucuis - Colnic /Keresöszó: Kakucsfalva középkori vára/
Cetatea medievala de la Floresti
Cetatea medievala de la Floresti (Jud. Cluj) (Cercetari archeologice din anii 1990-1991)
Cetati dacice din sudul Transilvaniei. Bucuresti. 1966. 23-33. /keresőszó: dél-erdélyi dák várak, Pestyere, Boli-vár/
Cetatile feudale de la Orlat si continuitatea romanilor in sudul Transilvaniei
Cetati medievale din Tara Romaneasca Secolele XIII-XVI (Bucuresti, 1981) /keresőszó: Szörény-Drobeta, Szörény, Schitu Topolnitei, Gradet, Ostrovul Banului, Insula Banului, Breáza, Rucar, Podu Dimbovitei, Tabla Butii, Keresztvár, Kreuzburg, /
Charles Coulson: Castles in Medieval society
Combined techniques to date the first Turkish bridge over the Tisza river, Hungary
Contributii la cunoasterea unor cetati din nord-estul Transilvaniei /keresőszó: észak-kelet Erdély várai/
Crkve - tvrdave u Hrvatskoj /Templomerődítések Horvátországban, ford.: Szatanek J.//Zágráb 1994/
Csabdi-Vasztélypuszta Várdomb
Csáktotnya és más várak a Duna mentén
Csepreg és a Répce vidéke az Árpád-korban
Csepreg főtéri kastélya
Cserépvár feltárásának kezdetei
Cserépvár kutatásának eredményei
Cserépvár 2006-2007. évi kutatása
Csesznek vára /Budapest, 1962/
Csesznek, vár
Csíkszentgyörgytől Bálványosvárig (keresőszó: Ika, Csernáton, Bálványos, Lemhény, Hajduk)
Csobánc múltja, jelene és jövője
Csobánc /Budapest, 1965/
Csorba Csaba: Regélő váraink. Budapest, 1997. /második kiadás: 1999./, Csorba Csaba: Legendás váraink. Budapest, 1999. /könyvismertetés/
Csókakő vár az írott források tükrében, különös tekintettel az Anjou korra
Csókakő vára /Székesfehérvár, 1958/
Csókakő várának története és régészeti kutatása
Dalmand-sánc (Tolna megye)1998
Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Pinkaóvár (Burg)
Date privind un studiuarheologic al Sighisoarei /keresőszó: Dálya, Daia/
Decs-Ete vára
De l'ataque et de la défense des places
Der Burgenbau zur zeit der Herren von /Güssing/-Güns im heutigen Burgenland /Eisenstadt, 1989/
Der Wehrbau Europas im Mittelalter I-III /Würzburg, 1998/
Despre ansamblul fortificat de la Tricule-Svinita (jud. Mehedinti) /Keresőszó: Szinice, Tri Kule, Trei Cule, Háromtorony/
Devecser, Ugod, Essegvár, Döbrönte /1961/
Die Burg auf dem Gesprengberg /keresőszó: Barcaság, Brassó, Gespreng-hegy/
Die Burg auf dem Riesenberg bei Orlat /keresőszó: Orlát, Riesenberg/
Die Burgen und Ruinen in Siebenbürgen. /1898/ /keresőszó: Várak és romok Erdélyben/
Die Grenzburgen der Altlinie /Az Oltmenti határvárak/
Die Kreuzburg von Araci /keresőszó: Árapatak/
Die mittelalterliche Burg Tilisca nach ihrer archaologischen Erforschung /keresőszó: Tilicske/
Die Radu Negru-Burg bei Breasa /keresőszó: dél-Erdély, Breáza/
Die römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen /keresőszó: erdélyi szász várak/
Die Sastschorer Burg /Keresőszó: Szászcsór/
Die Törzburg. /keresőszó: Törcsvár/
Die Zeidner Kirchenburg /keresőszó: Feketehalom/
Doborka vára és a Nagyszeben környéki templomerődök
Dombóvár Szigeterdő /Békepark//Tolna megye//1996-1999/
Dombóvár /Dombóvár, 1996/
Dombóvár-Szigeterdő
Dombóvár, Szigeterdő
Dombóvár-Szigeterdő /Békepark, Tolna megye, 1996-1999/
Dombóvár-Szigeterdő (Békepark)(Tolna megye)(1996-1999)
Dombóvár-Szigeterdő /Békepark//Tolna megye//1996-1999/
Döbrököz-Vár
Dömös
Döröske-Kastély
Drávagárdony, Török-domb
Dráva-menti várak Kapronca (Koprivnica) környékén /keresőszó: Raszinjakeresztúr, Rasinja, Apajvár, Kőkapronca, Javorovac, Poljan Grad, Kamarcsa, Komarnica, Novigrad Podravski, Prodaviz, Virje, Szentgyörgy,
Drégelypalánk, Drégelyvár
Drégely vára
Drégely vára.
Drégely vára...
Drégely várának helyreállítása 1985-től napjainkig
Ecsérpuszta templomromja
Edelény, Szendrő és Izsófalva vízivára
Eger csillagai
Egy elfelejtett Veszprém megyei vár, Hölgykő
Egy eltűnt gömöri végvár: Putnok
Egy eltűnt gömöri végvár: Putnok.
Egy festői rom: Sebestorony
Egy igazi gyöngyszem: a füzéri vár
Egy ismeretlen bronzkori erődítmény Kovászna megyéből
Egy ismeretlen dél-dunántúli török palánk: Berkigát
Egy ismeretlen kastélytervrajz a 17. század elejéről
Egy ispáni vár utóélete. Borsod a 16-18. században
Egy olasz polihisztor a Kárpát-medencében /Újvidék, 1984//Marsigli/
Egy vár az északi határnál: Palocsa
Egy vár és más épített örökségek az Ivánscsica hegység középső részéről /Keresőszó: Belec, Ivánscsica, Ivanscsica/
Egy vár Vámosatya határában
Egy 16. századi Sopron vármegyei kastély és építtetője
Egy 17-17. századi tarisznyavár
Elenyészett várak Vas megyében. Kígyókő vára
Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén
Elfelejtett emlékhelyünk: Regéc vára
Előzetes beszámoló Cserépvár 2004-2005. évi feltárásáról
Előzetes jelentés a Békés-kastélyzugi törökkori palánkvár ásatásáról, 1975-1978.
Előzetes jelentés a Felsőzsolca-Várdombi ásatásról /1992-2001/
Előzetes jelentés a kaposszentjakabi apátság feltárásáról
Előzetes jelentés a nevickei vár feltárásáról
Előzetes jelentés a somogyvári bencés apátság 1972-73. évi feltárásáról
Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti kutatásának első három esztendejéről 1969-1971
Előzetes jelentés az ötvöskónyi reneszánsz várkastély feltárásáról /1966-1972/
Előzetes jelentés Boldogkő-Alsóvár 2002-2003. évi régészeti feltárásáról
Emlékek és leletek. Keresztényszigeti és pókafalvi emlékek.
Encyklopédia Slovenskych Hradov /Bratislava, 2007/
Engel Pál és a magyarországi várkutatás
Erdély építészete a 14-16. században /Kolozsvár, 1996/
Erdélyi várak, várkastélyok /Budapest, 1990/
Erdély régiségei és történelmi emlékei /Kolozsvár, 1892/
Erődített és várrá alakított kolostorok dél-Dunántúl török kori végvári rendszerében
Erődített nemesi udvarházak a késő középkori - kora újkori Magyarországon
Erődítések felderítése és rekonstrukciója térinformatikai eszközökkel (XV-XVI. század)
Erődök, várak /Budapest, 2000/
Esztergom hadikrónikája /Budapest, 1978/
Esztergom török katonai építkezései
Esztergom 1595. évi visszafoglalása
Esztergom-Várhegy
Éleskő várának felújítása 1536-ban
Élet a várban: Sebesvár
Építési technológia és természetes sziklafelszín a magyarországi várakban
Épületek emlékezete. Nevezetes épületek Erdélyben (2007)
Érsekújvár szerepe a volt Esztergom vármegye területén a magyar királyság és a török uralom időszakában
Északkelet-Magyarország ispáni várai
Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai
Észrevételek az égett sáncok kérdéséhez a sály-latori vörös sánc ásatási eredményei alapján
Falvak, várak, kolostorok a Dél-Börzsönyben
Fegyvertipusok enciklopédiája /Budapest, 1999/
Fehérvár - fehér folt (Budapest 1995)
Fehérvár - fehér folt ? (Székesfehérvár 2006)
Fehér-hegységi útiképek /Bratislava, 2004/
Fejér megye művészeti emlékei /Székesfehérvár, 1998/
Felsőnána-Szálláshegy
Felsőzsolca
Felső-magyarországi várak, kastélyok a hegyaljai felkelés idején 1.
Felvidéki várak históriája / Dunaszerdahely, 2006 /
Felvidéki várak /Budapest, 1999/
Fertőrákos
Fonyód története /Fonyód, 1985/
Fortificatia bastionara de tip Vauban de la Alba Iulia (keresőszó: Gyulafehérvár ) /Alba Iulia, 2007/
Fortificatia feudala de la Capalnas /Keresőszó: Kápolnás/
Fortificatiile medievale timpurii din padurea Rica. Turnul estic /keresőszó: Rika, Attila, Keleti torony/
Forts and fortresses /London, 1999/
Földváraink védelme
Földvárak és sírhalmok a Dunántúlon /Kecskemét, 2004/
Földvárak légi fotózása
Földvár ásatások a bakonyi Cuha-völgy környékén
Francia-magyar ásatás Velem-Szentviden
Fülek 1682-es ostroma
Füzér
Füzér palota
Gerencsérvár, a Vértes középkori erődített vadászlaka
Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára, tanulmányok /1994/
Geschichtkeitische Bemerkungen zu J. Clincius Ausführzungen über Burg und Dorf Marienburg in Buzerland /keresőszó: Barcaság, Német Lovagrend/
Gesztes várának kutatástörténete
Giovanni Morando Visconti hadmérnök erdélyi tevékenysége
Gotika /Bratislava, 2003/
Gór-Kápolnadomb régészeti kutatásának jelenlegi helyzete
Gömörológia /Bratislava, 2003/
Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa /Budapest, 2002/
Gutenstein vára (Alsó-Ausztria)
Gyergyószárhegy, Lázár-kastély. Régészeti feltárások 1999-2004
Győrszentiván-Andrásvár
Győrvár Árpád-kori vára
Gyula a török korban
Gyula, vár
Gyula, vár 2001. évi ásatása
Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690-1740 (Budapest, 1988)
Hadi események és erődítési munkálatok Székesfehérvárott a 16-17. században
Haditérképek Széchényi Ferenc kéziratos térképgyűjteményében
Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században, tanulmányok /Eger, 1993/
Hagyomány és korszerűség a XVI.-XVII.-században, tanulmányok /Eger, 1993/
Hajdanvolt Magyarország. Jelen és múlt. /Budapest, 2000/
Hajdúdorog, Hajdúszoboszló erődfalak. /Budapest, 1989/
Halaváts Gyula úti jegyzetei Szászsebes környékéről
Három korai Magyar motte
Háromszéki templomvárak /Marosvásárhely, 2002/
Háromszéki vártúra-kalauz (Barót, 2008)
Hátszeg kerület várai a 15. században
Hegyesd vára
Hetedkét határon túl (keresőszó: Nedec)
Heves megye várai az őskortól a kuruc korig (Budapest-Eger, 2009)
Heves megye várai /Gyöngyös, 1933/
Hédervár vára és kastélya
Historical Monuments of the Teutonic Order in Transylvania /keresőszó: Német Lovagrend, Erdély/
Hochwarten - Wartberge - Wartburgen /keresőszó: Szászegerbegy/
Hol állott egykor az óbudai királyi vár /1943/
Hol épült fel Sztrahora vára ?
Hol épült fel valójában Sztrahora vára ?
Holl Imre, Kőszeg vára a középkorban
Hollókő vára
Hollókő vára.
Hol rejtőzik Kaposvár vára ?
Hol volt az Árpád-kori vasvári ispáni vár ?
Horvátország és Szlavónia várai a 16-17. században,
Hosszúhetény /Budapest, 2000/
Hozzászólás a Kiss-Tóth-Zágorhidi: Savaria-Szombathely története...1526-ig c. könyvéhez
Hozzászólás az Árpád-kori "kisvárak" problémájához
Hozzászólás az Árpád-kori, ún. kisvárak kérdéséhez
Hozzászólás Bakay Kornél "Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén" c. előadásához
Hódoltság kori cölöphidak a Tiszán
Hrady a hrádky na vychodnom Slovensku (Kosice, 1991)
Hrady na Slovensku /Obzor, 1966/
Hrady, zámky a kastiele na Slovensku /Osveta, 1973/
Hreljin erődített városának romjai és Kraljevica várkastélyai
Hrussó vára.
Hunyadmegyének a törökvilágban szerepelt barlangerődítményei
Ikervár
In legatura cu localizarea cetatii Sinmiclaus (Turda) /Keresőszó: Torda, Szentmiklós/
Ioan Maria Tiplic: Organizarea defensiva a Transilvaniei in evul mediu (Secolele X-XIV)
Ipolydamásd-Zuvár
Ismeretlen erődítés a füzéri Őrhegyen
Ispánsági és nemzetségi központok kutatása Somogyban
Istoria artei si culturii, donjonul de la Turnu-Ruieni /keresőszó: Sebestorony, Sebesrom/
István király és műve /Budapest, 1977/
Itáliai hadiépítészek részvétele a Magyar végvárrendszer kiépítésében 1541-1592 között
Jelentés a füzéri vár 1977. évi kutatásáról
Jelentés a pápai Esterházy-kastélyban 2005-ben végzett kutatásokról
Jelentés a pécsváradi vár részleges előzetes falkutatásáról /1963. július 23-augusztus 14./
Jelentés a sátoraljaújhelyi vár feltárását megelőző műszeres lelőhelyfelderítésről
Jelentés a solymári vár 2005. évi ásatásáról
Jelentés a somlói vár 2005. évi régészeti feltárásáról
Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981-85-ben végzett régészeti kutatásokról
Jeskynní hrady strední Evropy (Praha 2005) /keresőszó: barlangvárak/
Kalotaszegi várak bejárása
Kanázsvár
Kanizsa története a honfoglalástól a város török alóli felszabadulásáig /Nagykanizs, 1994/
Kanizsa vára /Budapest, 1987/
Kapi vára
Kaposvár /Budapest, 1964/
Kaposvár, Vár
Karlsruhei térképek a török háborúk korából /Budapest, 2000/
Kasnosrednjovjekovna stolna keramika s nekim gradista iz okolice Kutine i Garesnice (Középkori asztali kerámiák néhány Kuténya és Garesnica környéki, középkori várhelyből) /Zágráb, 2002/ /keresőszó: Kutina, Török-asztal, Plovdin, Blodyn, Kraljeva,
Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon (Budapest, 2007)
Kastélyépítészet Magyarországon
Kastélyok Európában /Budapest, 1998/
Kastélyok és történelmi kertek a horvátországi Zagorjéban
Kastélyok és történeti kertek a horvátországi Zagorjében /Zágráb, 1993/
Kastélyok és történeti kertek Szlavóniában /Zágráb, 1998/
Kács község létrejötte, Örsúr vára, az Örsúr nemzetség /1998/
Kápolnák Horvátország XIII-XV. századi váraiban
Károlyváros (Karlovac) erődje
Kárpátaljai középkori várak
Kárpátalja műemlékei /Budapest, 1990/
Kelemér-Mohosvár régészeti kutatása (2000., 2002., 2003.)
Kelemér-Mohosvár 2000. évi feltárásai
Kelet-Erdély "korai" kővárai
Kelnek vára
Kerek erőd Krivádia fölött
Keszthely története I. /Keszthely, 2000/
Kép és valóság. Törökkori metszetes várábrázolások és forrásai Győr pédáján. XVI. század.
Kérdések az egervári vár körül
Későgótikus építőműhely Egerváron és környékén
Késő középkori udvarház Zalavár-Recéskúton
Későközépkori várkutatásunk újabb eredményei
Késő reneszánsz építészet Erdélyben /Budapest-Kolozsvár, 2003/
Két Somogy megyei középkori vár új felmérése.
Két szomszédos vár Kincsesbányán
Kézműves mesterségek és szerszámaik a végvárakban (16-17.század)
Ki építette Boldogkő várát ?
Királyi halmok - földhalomvárak az Árpádok királyi udvarhelyein /2003/
Kirándulás Kórógy és Erdőd várához
Kirchenburgen in Siebenbürgen /Leipzig, 1991/
Kirchenburgen i Siebenbürgen, ein Netzwerk gegen Aussere Bedrohung und zur erhaltung der Eigegen Identitat /Keresőszó:erdélyi szász erődtemplomok/
Kisari Balla György várkönyvei
Kisebb őrhelyek és erődített templom Barcs környékén
Kisebb végvárak, véghelyek Vas megyében
Kisegítő és mellékhelyiségek Horvátország régi váraiban
Kisvárda /Budapest, 1965/
Klissza /Split, 1996/
Knin erődje - Dalmácia és Horvátország kulcsa
Kolostor a Zengő aljában: a pécsváradi bencés apátság
Kolozsvár korai történetének buktatói
Komárom erődrendszere
Komárom és térsége /1998/
Komárom ostroma 1849-ben /Komárom, 1999/
Komárom, az erődök városa
Komárom, erődváros /1988/
Komárom: geostratégiai erőtérben
Komárom, Magyarország legnagyobb erődrendszere
Komlóska /Komlóska, 1998/
Komlóska-Pusztavár 2001. évi ásatása
Komlóska-Solymos vára
Komlóska-Solymos vára
Konferencia a 13. századi várépítészet kérdéseiről
Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára /Budapest, 1998/
Kora Árpád-kori égett sánc Velemben
Korai Magyar Történati Lexikon /Budapest, 1994/
Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század) /Budapest, 1994/
Korai váraink típusvizsgálata
Kora-középkori győri vár - új kutatási eredmények /2003/
Kosztajnica, az Una folyó szigetén levő Öregvár /keresőszó: Dubica, Prekoversác, Komogovina/
Kölesd-Csonthegy (Tolna megye) (1998-1999)
Kör alakú lakótornyok a XVI. századi Horvát határőrvidék (Krajina) területén /1993
Körmend várairól
Körös (Krizevci) és közvetlen környékének védelmi építményei.
Kövekbe zárt régmúlt /Felső-Bodrogköz jellemzése/
Középkori kastélyaink és kutatásuk problémái
Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai /Budapest, 1985/
Középkori váraink kutatásáról
Középkori váraink néhány kérdéséhez
Középkori várak a Vajdaságban /Újvidék, 1939/
Középkori várak Erdélyben /Bukarest, 1973/
Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában /Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji/ /Zagreb, 1920/
Középkori várak Nógrád megye nyugati felében
Középkori várak,
Középkori várak /Budapest, 2004/
Középkori várak-középkori társadalom
Középkori várak, különös tekintettel Magyarországra /Budapest, 1905/
Középkori várhelyek Bilogoréban /Zágráb, 1989/
Középkori várkonyhák Magyarországon
Kőszeg középkori várai - hozzászólás egy vitához
Kőszeg vára a középkorban /Budapest, 1992/
Kőszeg Városfalai és városi vára
Kőszeg-Óház
Kreuzritterburgen im Südosten Transsilvaniens /Keresőszó: kereszteslovagok, Német Lovagrend, délkelet Erdély, lovagvárak/
Kronstadt und das Schloss auf dem Schlossberg /keresőszó: Brassó, Fellegvár/
Kuruckori erőd Sopronbánfalva felett.
Kuruc kori sáncvárak, sáncok maradványai a Dunántúlon
Kuruc kori várak, sáncok Dunaföldvár-Solt-Dunakömlőd térségében
Kustaly vára
Kutatások a kőszegi elővárban
Kutatások a "Hídközi vár" (Rákóczi vár) területén Pocsajban
La citadelle dacique de Capilna /Keresőszó: Sebeskápolna, dák várak/
Látogatás a délkelet-erdélyi kora középkori
Legendás váraink /Budapest, 1999/
Lehanyatlik a török félhold /Budapest, 1983/
Liptómegyei őstelepek I. A liptói pogány várak.
Liptómegye középkori építészeti műemlékei.
Lucfalva-Pogányvár
Magyar és török végvárak
Magyar és török végvárak Nógrád megyében (1663-1685)
Magyar helységnév-azonosító szótár /Baja, 1998/
Magyar Kastélyok /Budapest, 1996/
Magyar középkori adattár /Budapest, 1996/
Magyarország déli határvárai a középkor végén
Magyarország és a keresztes háborúk /Lovagrendek és emlékeik/ (Máriabesnyő-Gödöllő, 2006)
Magyarország és Erdély eredeti képekben /Budapest, 1986/
Magyarország felett /Budapest, 1999/
Magyarországi erődtemplomok
Magyarországi udvarházak és kastélyok. /Budapest, 1970/
Magyarországi várak Rogerius korában
Magyarországi várépítészet /Budapest, 1955/
Magyarországi végvárak a XVI-XVII. században
Magyarország katonai felmérései 1763-1950 (Budapest, 2007)
Magyarország madártávlatból /Budapest, 2000/
Magyarország műemlékei /Budapest, 1951/
Magyarország Régészeti Topográfiája
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában /Budapest, 1890/
Magyarország várai, OSZK Kézirattár, Fol.Hung. 3512
Magyarország várai /1889-1928/, OSZK Kézirattár, Fol.Hung.3105
Magyarország Vármegyéi és Városai /Budapest, 1896 /
Magyarország /1998/
Magyar régészeti repertorium. Várak.
Magyar várak /Budapest, 1932/
Magyar várak /Budapest, 1968/
Magyar várak /Budapest, 2000/
Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515-1800 I köt. /Budapest, 2001/
Magyar Várlexikon
Margit-sziget /Pest, 1872/
Marsigli tábornok térképei /Budapest, 2005/
Máré vára a Mecsekben
Márévár helyreállításának terve
Márványkő vára
Mátraszőlős vára
Mátyás király budai palotája
Medieval Castles in Hungary /Budapest, 2001/
Medieval Visegrád /Budapest, 1995/
Medvevár és más Zágráb környéki várak /keresőszó: Medvevár, Zágráb, Szomszédvár/
Megjegyzés a soproni "vörös sánc" kiégéséhez /kiégetéséhez/
Megjegyzések a nyírbátori "várkastély" kutatásához és kiépítésének tudományos megalapozottságához
Megjegyzések a Pataki vár dolgában
Megjegyzések a török kori kisebb palánkvárak régészeti kutatásához. Bajcsavár, a királyi végvári rendszer új erőssége
Megjegyzések a tudományos várkutatás módszertanához
Megjegyzések az Árpád-kori, ún. kisvárak kérdéséhez
Megjegyzések egy véleménynyilvánítással kapcsolatban, amely Kelet-Erdély kora középkori kővárainak kérdését taglalja
Megjegyzések Kőszeg és környéke Árpád-kori várairól
Mikor épültek a legkorábbi magyar várak ? /1999/
Mittelalterliche Vorhöhenburgen im Unterwald /keresőszó: Kakucs, Ósebeshely, Szászcsór, Szászorbó/
Monok, Kiskastély
Mosaburg-egy Karoling-kori civitas
Mosonmagyaróvár castrumai
Motte típusú várak a történeti Borsod vármegyében
Motte-Turmhügelburg-Hausberg. Zum europaischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus. Tudományos Konferencia Holleneggben (Ausztria) 2006.október 8-11.
Murány történeti szerepe a kezdetektől a 17. századig
Murga-Schanzberg
Murus Dacicus /keresőszó: dák várak/
Műemlékvédelem törvényi keretek között /Budapest, 2001/
Nagyatád és környéke XI-XV. századi településtörténete és régészeti emlékei
Nagybajom története /Kaposvár, 1979/
Nagykeszi középkori falu kutatása
Nagysink környéki építészeti műemlékek
Nagyszékely-Basahalom (Tolna megye)1997
Nagyvázsony /Budapest, 1969/
Nándorfehérvár vára egykor és ma
Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai Esmertetése /Pest, 1826/
Négysaroktornyos szabályos várak a középkorban
Noi descoperiri archeologice (II). /keresőszó: Torockó, Székelykő/
Nógrád megye középkori várai III A megye középső része és a Mátra északi lejtője
Nógrád megye középkori várai I.
Nógrád vára
Nógrádvár /Nógrád, 2000/
Nyergesújfalu és Muzsla (Karva) - Csenke-puszta kuruc kori erődje
Nyírbátor
Nyírkarász, Árpád-kori vár
Nyugat Dunántúl a 10. században
Obiecte metalice descoperite in cetatea de pe Magura Codlei
Observatii privind zidurile cu mortar din cetatile dacice Hunedorene /Keresőszó: dák várak, Boli vár/
Oltenia sub stapanirea austriaca : 1718-1739 (Bucuresti, 1971)
Organizarea defensiva al Transilvanei in sec. XI-XIV.
Oroszország háborúja a magyarok ellen 1849-ben (Budapest, 2002)
Ostromverte várak
Ostromverte várak /Budapest, 1969/
Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon /Budapest, 2000/
Ozora várkastélya
Ozora, vár
Ozora, várkastély
Öregtornyok, a kontinentális Horvátország 13-15. századi váraiban
Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon /keresőszó: Csepreg-Ruzsahegy, Hosszúpereszteg-Dénesd, Ostffyasszonyfa-Kádár-Csonkavár, Répcelak-Várdomb, Tömörd-Ilonavár/
Őcsény-Oltovány
Ősbuda, Ős-Budavár 1.
Ősbuda, Ős-Budavár 2.
Ősbuda, Ős-Budavár 3.
Őskori erődítések kutatása légi régészeti módszerekkel
Őskori és középkori erődített telepek, várak Heves megye Mátrán kívüli területén
Őskori várak,
Palota és Castrum Palota
Palota ostromának emléke
Palota-terem. Terminológiai kérdések
Pannonhalma /Budapest, 1968/
Pannónia római romjai /Budapest, 1987/
Pápa ábrázolások a Jókai Mór Városi Könyvtárban (Pápa, 2006)
Pápa /Budapest, 1959/
Perchtoldsdorf vára (Alsó-Ausztria)
Pest a török hódoltság idején
Pest városfalának vázlatos története
Pest-Buda kialakulása /Budapest, 1997/
Pécsvárad-Zengővár (Baranya megye) 1998
Pilisvörösvár története és néprajza /Pilisvörösvár, 1998/
Pinkaóvár (Burg, Ausztria)
Polemikus széljegyzetek egy alapműhöz /Gömöri János: Castrum Supron/
Pomáz középkori emlékei /Budapest, 1960/
Poroszló, Vár
Pramene dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. az z 13. storocia /Nitra, 1989/
Raport asupra sapaturilor de la Harman, jud. Brasov (1961-1970). Sapaturile de pe dealul Lempes /kersőszó: Hermány, Barcaszentpéter, Tatárvár
Rákóczi várak és várkastélyok 1
Rákóczi várak és várkastélyok 2.
Regéc, Vár
Regéc,Vár
Regélő magyar várak /Budapest, 1977/
Regélő váraink /Budapest,1997/
Regényes váraink /Budapest, 2002/
Rejtélyes váraink /Budapest, 2001/
Rejtőzködő gömöri várak
Reneszánsz erődépítészet Magyarországon /Budapest, 2004/
Reneszánsz nyíláskeretek a szerencsi várban
Rezi vára
Rezi vára.
Régészeti adatok a győri, mosoni és soproni koraközépkori sáncvárak történetéhez
Régészeti ásatások a gyöngyös-mátrafüredi Benevárban, 1982-1989-ben
Régészeti barangolások Magyarországon /Budapest, 1983/
Régészeti és műemléki kutatások a dunaföldvári Öregtoronynál
Régészeti feltárások Sztrahora várában
Régészeti kalandozások a város múltjában
Régészeti kutatás a füzéri várban
Régészeti kutatás a solymári Mátyás-dombon 1929-1934
Régészeti kutatások a budapesti középkori Csőt faluban II.
Régészeti kutatások a budapesti középkori Csőt faluban I.
Régészeti kutatások a középkori Bátmonostor területén
Régészeti kutatások a középkori pesti vár területén
Régészeti kutatások a Rika-erdő kora középkori erődrendszerében
Régészeti kutatások a 15. századi pesti városfal Károly kőrúti szakaszán
Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban
Régészeti kutatások Magyarországon 2000 /Budapest, 2003/
Régészeti kutatások Vas megyében 1952-1989 /Szombathely, 1993/
Régészeti kutatások Vas megyében: 1952-1987
Régészeti kutatások 1988-1991 között a Dóczi udvarház és a Károlyi kastély területén
Régi magyar várak /Budapest, 1993/
Régi várak, új írások (régészet és rovásírás) / Székelyudvarhely, 2006 /
Rékavár és l963 évi felderítő ásatása
Romantikus história vagy tudományos várkutatás ?
Romantikus história vagy tudományos várkutatás ? Hozzászólás Horváth Richárd könyvismertetéséhez.
Római út Bácskában ?
Sajókaza, református templom
Salgótarján, Pécskő-szikla
Salgótarján-Salgóvár
Salgótarján, Salgóvár
Salgótarján-Salgóvár
Salgótarján-Salgó vára 2004. évi ásatása
Salgótarján-Salgóvár 2001. évi ásatása
Salgótarján-Salgóvár 2003. évi ásatása
Salgótarján-Salgóvár 2005. évi kutatása
Salgó vár
Salgó vára
Santierul arheologic Ungra / keresőszó: Ugra/
Santierul Arheologic Voivozi, com. Popesti, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetari din anul 1976
Sapaturile arheologice de la Bulci (Judetul Arad) in anul 1978 (Keresőszó: Bulcs)
Sapaturile de la Coldau /Keresőszó: Várkudu/
Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja /Szombathely, 1999/
Sámsonháza-Fejérkő vára 2005. évi kutatása
Sámsonháza, vár
Sárospatak vára /Sárospatak, 2002/
Sárospatak, várkastély
Sárszentlőrinc-Birkajárás /Homokos/ szondázó ásatása
Sárszentlőrinc-Birkajárás (Tolna megye) 1997
Sátoraljaújhely lexikona /Sátoraljaújhely, 2001/
Scharfeneck vára Alsó-Ausztriában
Segvártól Essegvárig
Seregszemle,Hadtörténeti és müvelődéstörténeti tanulmányok /Budapest, 1999/
Séta a Szanda-hegyen
Séta Kinizsi Várában (keresőszó: Nagyvázsony) /Budapest-Veszprém-Nagyvázsony, 2005/
Siebenbürgisch-Sachsische Kirchenburgen /Hermannstadt, 1909/ /keresőszó: Erdély, Szászföld, templomerőd, templomvár/
Siebenbürgisch-saechische Kirchenburgen /Hermannstadt, 1931/
Sióagárd
Síkvidéki és másféle erősségek az Ivánscsice hegységtől délkeletre /Keresőszó: Paka, Konjscsina, Bikszád, Zelna, Zelina,
Síkvidéki várak a Dráva és a Száva között kelet Szlavóniában /Keresőszó: Gardun, Diakóvár, Gara, Gorjana, Kórógy/
Somlói útikalauz /Veszprém, 1964/
Somló vára az első ásatások tükrében
Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig /Kaposvár, 2005/
Somoskő vára
Sopron és Darufalva /Drassburg/ égett sáncainak kormeghatározása fizikai módszerekkel
Sopron koragótikus lakótornyai
Sopron középkori városfalai I-IV.
Sopron városfalai - egy kutatási téma fejezetei
Sopron, a várostorony és a városfalak
Sorkifalud-Zalak
Sorkifalud-Zalak Árpád-kori vára
Sóvár története, hadi és műleírása /Budapest, 1926/
Sóvidék a középkorban (Székelyudvarhely, 2005)
Sóvidéki várainkról /Korond, 1994/
Stadiul cercetarilorarheologice in situl medieval timpuriu de la Zalau "Palvar" (Campanile din 1989, 2000-2002) /keresőszó: Zilah, Pálvár/
Struktura osídlenia a dejiny územia Slovenska vo vcasnom stredoveku
Südsiebenbürgische Grenzburgen /keresőszó: dél-Erdély/
Szabadhídvég, Pusztavár, földvár
Szabolcs és Szatmár megyék Árpád-kori /XI-XIII. század/ földvárai és monostorai
Szabolcs.
Szatmár kora újkori erődje
Szádvár /Perkupa-Miskolc, 2004/
Száll a rege várról várra /Pozsony, 1982/
Szársomlyó 750 éves vára
Szászorbó vára
Szászvár, Vár
Száz várrajz Württembergben /Budapest, 1998/
Szeged középkori vára /Szeged, 1928/
Szeged /Budapest, 1960/
Szelindek vára és a szelindeki, nagycsűri, kakasfalvi templom
Szelistye és Talmács várának és területének jogtörténelmi nyomozása.
Szempontok a visegrádi fellegvár elméleti rekonstrukciójának módosításához (kísérlet az 1440. évi korona-lopás helyszínének tisztázására)
Szendrőlád vára
Szendrő várai
Szendrő: egy vándorló vár Felső-Magyarországon
Szendrő-Várhegy (Szendrő-Felsővár)
Szentgotthárd története a mohácsi vészig
Szentgotthárd /Szombathely, 1981/
Szentgyörgyvár a középkorban, Szentgyörgyvár a török időkben.
Szent László somogyvári apátsága és a somogyi ispáni vár
Szent László-kori kővárak Erdélyben ?
Szentvid vára
Szent Vid várának és tartozékainak története
Szécsény műemlékei /Budapest, 1965/
Szécsény-Strázsapart
Szécsény, Városfal
Székely felkelés 1595-1596 előzményei, lefolyása, következményei (Bukarest, 1979)
Székelyföldi töltésvonulatok I.
Székelyföldi töltésvonulatok 2.
Székelyföldi töltésvonulatok 3.
Székelyföldi vártemplomok /Budapest, 1995/
Székelyföld középkori várai és a keleti határvédelem
Székelyföld útikönyve I-II. /Budapest, 1998/
Székely templomerődök /Csíkszereda, 1999/
Székesfehérvár nyugati városrészének középkori topográfiája
Székesfehérvár - Palotai kapu (Székesfehérvár, 1999)
Szigetvár és viadala (Budapest, 1976)
Szigetvár ostroma 1566-ban /Szigetvár, 2004/
Szigetvár török műemlékei /Budapest, 1958/
Szigliget /Budapest, 1961/
Szilágysomlyó Báthori vára és temploma
Szilvásvárad története: középkor /1997/
Szluin és Károlyváros közti térség várai /keresőszó: Klokocs, Otmics, Kersztinja, Krstinja, Perna, Torony, Blagaj, Szkrad, Skrad, Zvecsáj, Zvecaj, Barilovics, Budácski, Budacki, Zimics, Zimic, Belaj, Velemerics, Sztenicsnyák, Stenicnjak, Novigrad /
Szolgagyőr vára
Szolnok uralkodói dzsámija
Szombathely középkori várának kutatástörténete
Szomszédvár /Zágráb, 1998/
Szondázó ásatás Nak-4. táblán
Szovát a XVIII. Századig, az erődített templom története /2000/
Szögliget-Szádvár
Szuhogy-Csorbakő vára
Tanulmányok Csepreg történetéből /Csepreg, 1996/
Tara Maramuresului in veacul al XIV-lea (Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1970)
Tarjáni krónika, Tarján község a történelem tükrében /1991/
Tarján - Kis-Somlyó középkori vára
Tábori erődítések a végvári háborúk korában
Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
Tátika vára
Tátika vára .
Telekfalvi ásatások
Települések erődítései a közép- és török korban
Templomvárak, erődtemplomok Magyarországon /Esztergom, 2001/
Terrain und sein Einfluss bei der Baulösung der Burgen der West- und Mittelslowakei (keresőszó: Végles, Zólyom-Pusztavár, Saskőváralja-Saskő, Zólyomlipcse, Szklenófürdő, Sztrecsény, Gímes, Vychodna, Egbelény, Sajógömör, Divény, Derenk, Újvásár)
The Crusades and the Military Orders /Budapest, 2001/
The Estates of the Hospitallers in Hungary at the end of the Middle Ages /keresőszó: ispotályos, Szent János lovagrend/
The Hospitallers in Hungary before, Problems and Sources /keresőszó: ispotályos, Szent János lovagrend/
The Hospitallers in the Kingdom of Hungary: Commanderies, Personnel, and a Particular Activity up to c. 1400 /Keresőszó: ispotályos, Szent János lovagrend/
Tihany, Óvár őskori földvára,
Timber castles (Exeter, 2004) /keresőszó:motte, föld-favár/
Tiszadob-Vár
Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai vizsgálatok tükrében
Tokaj vára
Tokaj vára a 2007. évi feltárások tükrében
Tokaj várának 2008 évi alaprajz-hitelesítő feltárása
Tolcsva terra és vára. Topográfiai vizsgálatok egy 13-14. századi nemzetségi birtokon /keresőszó: Komlóska, Pusztavár, Solymos/
Tolna megyei kalauz /Budapest, 1967/
Tolna megye várai ( 2007, Budapest)
Topográfiai megfigyelések Vas vármegye kora Árpád-kori központjaiban
Torcsec település Gradics (Törökdomb) nevű régészeti lelőhelye
Torda város és környéke (Budapest, 1889)
Torockószentgyörgy vára és kúriái
Tours d habitation au commencementdu moyen age roumain /Keresőszó: lakótorony, lakótornyok Erdélyben/
Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról
Törökellenes és más erősségek Verbovec (Vrbovec) és a Száva közti térségben /keresőszó: Gosztovics, Lovrecsina, Vrbovac, Rakonok, Cirkvena, Csázma, Dombró, Ivanicsvár/
Török erődítések Fejér megyében /Székesfehérvár, 1956/
Török hadak Magyarországon 1526-1566 (Budapest, 1984)
Török kori erődítések a budai vár déli részén
Török kori őrhely Drávatamási határában
Törökkori várrajzok Stockholmban /Budapest, 1996/
Török palánkvárak a buda-eszéki út Tolna megyei szakaszán
Török várerődítési munkák Magyarországon a XVI-XVII. században
Török várostromok Magyarországon II. Szulejmán korában
Történelmi események Gyimes vidékén a régmúlttól napjainkig (Csíkszereda, 2005)
Ugod
Unsere Burgen. Burgen bei Hermannstadt. /keresőszó: erdélyi szász várak/
Unsere Burgen. Die Burgen des Unterwaldes. /keresőszó: erdélyi szász várak/
Untersuchungen zur frühgeschichte Siebenbürgens. Bukarest. 1958
Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítási katalógusbólkimaradt
Uralkodói paloták a középkorban 3.
Uralkodói paloták a középkorban 4.
Utijegyzetek Kelnek, Vingárd, Szászorbó környékéről
Utószó a tihanyi várhoz
Újabb adalékok a moldvai csángók kérdéséhez II.
Újabb adatok a magyarországi erődített templomok adattárához
Újabb adatok a magyarországi erődített templomok adattárához.
Újabb adatok a szatmári erődítmény építéstörténetéhez az 1660-1670-es években
Újabb kutatások a kőszegi Alsóvárban
Újabb kutatások a várpalotai várban
Újabb szempontok a füzéri várkápolna építési idejének meghatározásához
Új adatok és módszerek Szolnok városmagjának történeti rekonstruálásához
Újorsova erődje
Úti jegyzetek a Királyföldről.Kis-Disznód.(Michelsberg.)
Útmutató a topográfiai munka váranyagához /Budapest, 1953/
Über die Burgen der Terra Hatzeg /Keresőszó: Hátszeg várai/
Valpó /Valpó, 1987/
Vas és Sopron megye középkori várainak kutatástörténete
Vasi várak (Szombathely, 2008)
Vas megye várai.
Vasvár
Válasz /Kőszeg Árpád-kori várai/
Vámos Atya vár története, hadi és műleírása /Budapest, 1928/
Várad szerepe a Partium és Erdély életében a 16-17. században
Váradsziget
Várad vára
Váraink rejtélyes alagótjai
Várak a Bakonyban /Budapest, 1983/
Várak a Balaton körül /Budapest, 1996/
Várak a Börzsönyben /2005/
Várak a Hegyalján /Budapest, 1980/
Várak a horvátországi Zagorje északnyugati részén /keresőszó: Kosztel, Kostel, Gorica, Dubrava, Krapina, Novi, Pszár, Sabac/
Várak a Magyarországi Gömörben
Várak a Mátrában /2005/
Várak a Pszunj és a Pozsegai hegység déli lejtőin /Keresőszó: Csernek, Gracsanica, Podvarsa, Ság, Zápolya, Pszunj, Pozsega/
Várak a Szerémségben
Várak a történeti forrásokban, várak a terepen
Várak a történeti Zemplén megyében I
Várak a X. században Magyarországon
Várak az I. katonai felmérés térképein
Várak Baranyában /Budapest, 1992/
Várak és erődítmények a Kárpát-medencében /Budapest, 2002/
Várak és kastélyok az Ivánscsica hegység északi részén /Keresőszó: Pusta Bela, Béla, Margecsán, Cukovec, Ivánc, Lepoglava, Kamenica, Vinica, Opeka, Radovecski, Krizsovlján/
Várak légifotózása
Várak Szent István korában
Várak Szlavóniában
Várak, kastélyok, udvarházak ahogy a régiek látták /Bukarest, 1973/
Várak, várhelyek és őrhelyek Ózd környékén
Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon /Budapest, 1984/
Váralja-Várfő XIII. századi vára
Várépítés és gazdaság a késői középkorban
Várépítészet és várharcászat Európában. Buda 1686. évi ostromának technikai elemzéséhez.
Várépítészet Magyarországon a X-XI. században
Várépítészetünk kezdete
Várépítészetünk /Budapest, 1975/
Vár és hatalom. Az uralom territoliális alapjai a középkori Magyarországon
Vár és társadalom a 13.-14. századi Magyarországon /Budapest, 1977/
Vár és uradalom kapcsolata az írott források tükrében. Néhány gondolat a csókakői váruradalomról
Vár és város megváltozott kapcsolata a XVI-XVII. században (vázlatos áttekintés)
Várfalak és védőfolyosók Horvátország XII-XV. századi váraiban
Várgesztes-Gesztes vára 2003. évi kutatása
Várgesztes-Kisvár 2003. évi szondázó ásatása
Várgesztes-Kisvár 2006. évi ásatása
Várkastélyok Ogulintól északra és Bosziljevo kükönös sorsú kastélya (keresőszó: Grobnik, Zelengrad, Szeverin, Tounj, Bosziljevó,
Várkesző vára és előzményei
Várkutatásaim 1994-2000 között
Várkutatás Nógrád megyében
Város a Vár alatt /Budapest, 1998/
Városi lakótornyok a középkori Magyarországon
Városok, várak, kastélyok /Budapest, 1995/
Várpalota várának építkezési korszakai
Várromok a Szamobori és Zsumberki hegységben /keresőszó: Szamobor, Oklics, Lipovec, Lipovác, Jesztrebarsko, Jaska, Podgorje, Szlavetics, Zsumberk, Tuscsák, Sichelberg, Sichelburg,
Várromok az Ivánscsica hegység délkeleti lejtőin /keresőszó: Milen, Milengrad, Zajezda, Gatal, Gotalovec, Greben, Grebengrad, Novi Marof /
Várromok az Ivánscsica hegység délnyugati lejtőin /Keresőszó: Lobor, Oszterc, Zsidovina/
Várromok Somogy megyében és a Balaton mentén /Dombóvár, 1920/
Várszámadások a XVI. századból
Vártúra a Tarcal-hegységben
Vártúrák kalauza III., vártúrák Csehszlovákiában és Romániában /Budapest, 1983/
Vártúrák kalauzaI, II Dunántúli várak és vártúra útvonalak /Budapest, 1976/
Vártúrák kalauza, Észak-magyarországi, alföldi várak és vártúra útvonalak /Budapest, 1969/
Várvölgy-Nagy-Lázhegy késő bronzkori földvár kutatása
Vár, vagy előretolt helyőrség ?
Vechea Biserica din Nalati (Jud. Hunedoara) /keresőszó: Nalácvád/
Velem-Szentvid Árpád-kori vára
Velike és vára
Védelmi építmények a Duna partján /Keresőszó: Erdőd, Valkóvár, Vukovár, Atya, Újlak, Ilok, /
Védelmi építmények a Krndija hegység északi lejtőin /Keresőszó: Krndija, Raholca, Orahovica, Óvár, Nekcsevár/
Védelmi építmények a Monoszló-i (Moslavina) vidékén /Keresőszó: Monoszló, Pitomacsa, Ünővár, Várallya, Szarvaskő, Jelengrad, Berstyanóc, Kutinyác, Garics, Kuténya, Kutina, Plovdin/
Védelmi építmények a Papuk hegység nyugati és északi részén /Keresőszó: Szircs, Szolnock, Béla, Bijela, Dobrakucsa, Szaploncza, Turska Kula, Athyna, Dárnóc, Drenovac, Klak, Verőce/
Védelmi építmények a Száva mentén és a Pszunj /Psunj/ hegység nyugati lejtőin /keresőszó: Királyvelika, Ogradiska, Fejérkő, Pekrec, Csáktornya, Száva, Pszunj, Psunj/
Védelmi építmények a Szutla folyó mellékén /keresőszó: Krunsperk, Königsberg, Császárvár, Klanje, Novi Dvori, Nagytábor, Veliki Tabor, Kistábor, Mali Tabor, Orbolc, Vrbovec/
Végvárrendszerünk XVI. századi kiépítésének kérdéséhez
Vég-Gyula várának históriája /Budapest, 1985/
Vicus és castellum kapcsolata az Alsó-pannoniai limes mentén /Budapest, 1999/
Viewpoints on the Fortress at Tabla Butii in the Light of Arschaeological Excavations (keresőszó: Német Lovagrend, Keresztvár)
Visegrád
Visegrád vára és tornyai
Visegrád-Fellegvár (1996-1998)
Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és Liptó megyékben tett régészeti kirándulásra.
Vitány-vár romjainál
VYSLEDKY VYSKUMU PRAVDEPODOBNÉHO HRÁDKU VO VELKOM LIPNÍKU
Wallburgen aus dem Burzenlande /keresőszó: Barcaság, Keresztvár, Nyén, Teliu, Kreuzburg/
Wathay Ferenc egykori vági kastély
XII-XIV. századi várak Fejér megyében
XII-XV. századi horvátországi várkapuk
XVI. századi váraink /1991/
XVI-XVII. századi várleírások Korlátkőről
Zalabér története
Zalai castellumok kutatásának eredményei
Zalak Árpád-kori vára
Zalavár-Vársziget Árpád-kori erődítései
Zalavég története
Zádorvártól Vázsonykőig
Zemplén ismeretlen vára: a komlóskai Pusztavár
Zempléni váraink
Zrínyi várak a horvátországi Pounj vidékén /keresőszó: Zríny, Zrin, Pedalj, Novi, Gvozdanszkó, Gvozdansko /
Zsigmond király uralma Magyarországon (Budapest, 1984)
Zur frage der Sogenannten "Brandwalle" in Ungarn
11. századi ispáni várainkról
13.századi kisvárak Budapest területén
13. századi nemesi várak toronyépületei
16.századi kastélyok Északkelet-Magyarországon /Sárospatak, 2000/
17. századi tervrajzok a Zichy család levéltárából
/A borsodnádasdi Vajdavár/ kézirat
"Castrum Zeuleus"
"Gondolják, látják az várnak nagy voltát..." Néhány gondolat egy tanulmánykötet kapcsán
"Gondolják, látják az várnak nagy voltát..." Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére /Budapest, 2006/
"Juhakol" a Szőlőhegyen, Kísérlet Zrínyi-Újvár helyzetének meghatározására
"Napóleon-sáncok" Százhalombattán
"Valahol Európában..." A várgesztesi vár